Priorytety MSWiA

Prace nad mapą bezpieczeństwa, przywrócenie posterunków policji,  program modernizacyjny służb, wzmocnienie granic, skuteczne zapobieganie zagrożeniom i odpowiedzialna polityka migracyjna – to główne działania, jakimi zajmuje się MSWiA.

Szef MSWiA podczas posiedzenia 24 lutego Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych w Sejmie przedstawił priorytety resortu. - Naszym najważniejszym celem jest zapewnienie bezpieczeństwa obywatelom naszego kraju – podkreślił minister Mariusz Błaszczak. Wskazał, że  trwają intensywne prace nad Mapą bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mapa określi skalę i rodzaj zagrożeń występujących w naszym kraju. Na jej podstawie wskazywane będą miejsca, w których potrzeba zintensyfikować działania, by poprawić poczucie bezpieczeństwa okolicznych mieszkańców.

Poprzednia koalicja  zlikwidowała ok. 400 z 817 funkcjonujących posterunków. Ostatecznie zostało ich zaledwie 399. - Naszym celem jest odbudowa poczucia bezpieczeństwa obywateli – powiedział minister Mariusz Błaszczak. Nacisk zostanie położony również na to, by policjanci „wyszli zza biurek”.  - Około 100 etatów zostanie przesuniętych z Komendy Głównej Policji do komend powiatowych – wskazał Mariusz Błaszczak.

Nowoczesne i skuteczne służby – program modernizacyjny

W MSWiA prowadzone są prace nad programem modernizacyjnym służb mundurowych resortu. Program ma na celu poprawę sprawności i skuteczności działań tych służb, co bezpośrednio przełoży się na skuteczniejszą ochronę obywateli. – Program jest skoncentrowany na trzech płaszczyznach: wymiany sprzętu policyjnego, nieruchomości  i wzrostu wynagrodzeń – wyjaśnił Mariusz Błaszczak. Minister podkreślił, że prace nad założeniami dokumentu są konsultowane ze związkami zawodowymi.

Zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży i szczytu NATO

- W tym roku największym wyzwaniem dla MSWiA oraz służb państwa polskiego będzie zapewnienie bezpieczeństwa podczas Świtowych Dni Młodzieży – wskazał Mariusz Błaszczak. Funkcjonariusze służb podległych MSWiA odpowiadać będą  za sprawną odprawę na przejściach granicznych oraz ochronę ważnych gości i zagranicznych delegacji. Mariusz Błaszczak zapewnił, że odpowiednie instytucje i służby są przygotowane na tak ogromne przedsięwzięcie.

Udział w programach repatriacyjnych

Szef MSWiA przypomniał o programie ewakuacji osób polskiego pochodzenia z  terenów wschodniej Ukrainy. - Przyjęliśmy 186 Polaków z Mariupola. Prowadzimy bank ofert pracy i zamieszkania – wskazywał szef MSWiA. Dodał, że nasi rodacy zostali także objęci półrocznym programem adaptacyjnym.  Minister podczas posiedzenia zaznaczył również, że rząd przygotowuje ustawę repatriacyjną.  Zdaniem szefa MSWiA  pomoc naszym rodakom „to nasz obowiązek”.

Odpowiedzialna polityka migracyjna

We wspólnej deklaracji państw Grupy Wyszehradzkiej, na wniosek ministra Mariusza Błaszczaka, dodano zapis o sprzeciwie wobec wprowadzenia mechanizmu automatycznej relokacji uchodźców.  Drugie, włączone na wniosek polskiego szefa MSWiA sformułowanie, dotyczy wystąpienia do państw zachodniej Europy, do których zmierzają emigrujący. – Polityka azylowa naszych partnerów z zachodniej Europy, polityka „otwartych drzwi”, prowadzi do kryzysu związanego z kolejną falą emigracji – wyjaśnił podczas posiedzenia Komisji Minister. Wskazał, że w kontekście kryzysu migracyjnego, zadaniem szefa MSWiA jest zadbanie o profesjonalizm straży granicznej.  - Przygotowujemy odtworzenie Karpackiego Oddziału Straży Granicznej – dodał.

Większe podwyżki dla funkcjonariuszy służb podległych MSWiA

Funkcjonariusze otrzymają większe podwyżki, niż zakładano pod koniec 2015 roku. Zaplanowana wcześniej podwyżka w wysokości 4,61 proc. wzrosła do 5 proc. Mariusz Błaszczak poinformował również, że wyróżniający się funkcjonariusze służb resortu otrzymali specjalne nagrody.


Nowelizacja ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego

Minister Mariusz Błaszczak wskazał także, że resort przygotowuje projekt nowelizacji, który ułatwi pracę urzędom.  Znowelizowane przepisy pozwolą urzędnikom  korzystać z „lokalnych” aplikacji. Dzięki temu pracownicy najczęściej odwiedzanych urzędów będą mogli usprawnić swoje działania oraz nadrobić zaległości.

W posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych brali również udział Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński oraz Podsekretarze Stanu Tomasz Zdzikot i Sebastian Chwałek. 

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14212,Priorytety-Ministerstwa-Spraw-Wewnetrznych-i-Administracji.html


( 0 Ocen(y) )

Nagroda Roczna

Wkrótce "trzynastka" trafi do policjantów i pracowników policji.

Według potwierdzonych informacji Komendant Główny Policji insp. Zbigniew Maj podjął decyzję o wypłaceniu nagrody rocznej policjantom i dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Policji. Pieniądze zostaną przekazane i już 12 lutego 2016 r. jednostki terenowe rozpoczną wypłaty. 

informacja własna z KGP


( 1 Ocena )

Ważne !!!

Wiceminister Jarosław Zieliński zapowiedział likwidację wakatów w Policji i zatrudnienie w przyszłości nowych funkcjonariuszy. Wiceszef MSWiA zapewnił, że Rząd nie będzie oszczędzał na bezpieczeństwie Polaków.

Jarosław Zieliński podkreślił, że w Policji jest o parę tysięcy mniej policjantów niż etatów. Minister nie wykluczył zwiększenia o kilka procent liczby policjantów.
- Najpierw zatrudnimy policjantów na te etaty, które są przyznane. Nie może być tak, że pieniądze zaoszczędzane na tych etatach są przeznaczane na inne cele – podkreślił podczas rozmowy na antenie Radia Maryja wiceminister Jarosław Zieliński.
Wiceminister przyznał, że obecne zalecenia dla komendantów są takie, aby wypełniać przyznane limity, zatrudniać nowych policjantów i ogłaszać nabory.
Wiceszef MSWiA mówił także o powstającej mapie bezpieczeństwa. Mapa bezpieczeństwa i porządku publicznego będzie powstawała przy aktywnym udziale lokalnych społeczności. Opierać się więc będzie m.in. o debaty i konsultacje społeczne, zaangażowanie organizacji pozarządowych, wojewodów, samorządów, lokalnych mediów oraz innych zainteresowanych osób, które posiadają wiedzę na temat zagrożeń na danym terenie. Mapa ma zawierać informacje m.in. o przestępstwach pospolitych i kryminalnych (m.in. bójki, pobicia, gwałty, zabójstwa, kradzieże) oraz drogowych. Ponadto uwzględnione zostaną wybrane kategorie przestępstw gospodarczych i narkotykowych. Takie zestawienie pozwoli na określenie rodzajów zagrożeń w terenie oraz poczucia bezpieczeństwa Polaków, zarówno tych zamieszkujących duże miasta, jak i mniejsze miejscowości.
Podczas rozmowy, wiceminister Jarosław Zieliński przypomniał, że poprzednia koalicja zlikwidowała ponad połowę posterunków Policji, a ich likwidacja nie była poprzedzona żadnymi analizami
-Teraz chcemy to odbudować, ale nie mechanicznie, tylko chcemy stworzyć mapę bezpieczeństwa, tak żeby koncentrować siły i środki tam gdzie jest największe zagrożenie przestępczością – podkreślił wiceminister.
Podczas rozmowy Jarosław Zieliński mówił także m.in. o nowelizacji ustawy o policji, o zabezpieczeniu Światowych Dni Młodzieży oraz o przygotowywanej ustawie antyterrorystycznej, 

https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/14102,Wiceminister-Jaroslaw-Zielinski-o-likwidacji-wakatow-w-Policji.html


( 0 Ocen(y) )

Strona 1 z 174

Najczęściej komentują

  • admin
    1